Privacy

Privacy Disclaimer
Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen geen individuele gegevens worden gehanteerd. Alle door de gebruiker verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt. Er zal geen informatie aan derden worden verstrekt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.